• Stijns Bewindvoering
  • Hulp bij uw financiën

Cookie waarschuwing !
Websites kunnen cookies op uw PC plaatsen. Cookies zouden uw privacy kunnen schenden !
Over cookies die geplaatst worden via websites van derden hebben wij geen enkele controle noch zeggenschap.

Het verwijderen van een kredietregistratie bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) kan niet.
De stichting heeft extra maatregelen genomen om te voorkomen dat kredietregistraties onterecht verwijderd kunnen worden.

Lees het hele artikel hier

Logo