• Stijns Bewindvoering
  • Hulp bij uw financiën

Bewindvoering 2017

Stijns Bewindvoering hanteert de tarieven die jaarlijks door de minister worden vastgesteld.

 

EENMALIG TARIEF  
   
Aanvangswerkzaamheden  
Voor een alleenstaande: € 628,47
Voor samenwonenden:  € 754,19
   
Eindrekening en verantwoording  
Voor een alleenstaande: € 235,71
Voor samenwonenden: € 282,78
   

MAANDTARIEF
 
   
Bewindvoering zonder schulden  
Voor een alleenstaande: € 111,30
Voor samenwonenden: € 133,56
   
Bewindvoering met schulden  
Voor een alleenstaande: € 144,03
Voor samenwonenden: € 172,82
   

OVERIGE TARIEVEN
 
   
Uurtarief €   78,53
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) € 589,15
Verhuizing / verkoop/ontruiming woning € 392,77
   
Alle tarieven zijn inclusief B.T.W.  


Aanvangskosten
Dit zijn de kosten voor het aanvragen van de bewindvoering en het in kaart brengen van de financiële situatie. De griffiekosten bij de rechtbank vallen niet onder deze kosten. Deze dient u zelf te voldoen.

De kosten van Bewindvoering
Uitgangspunt is dat u de kosten van de bewindvoering zelf betaalt. Afhankelijk van uw vermogen en inkomen kan voor bovenvermelde kosten Bijzondere Bijstand worden aangevraagd bij de gemeente. Stijns Bewindvoering verzorgt deze aanvraag voor u.

Logo