• Stijns Bewindvoering
  • Hulp bij uw financiën

Wij benaderen u altijd respectvol. We hebben er begrip voor dat het lastig is geen zeggenschap meer over uw financiën te hebben. Ondanks dat, verwachten wij wederzijds respect. Het zijn immers uw problemen waar u wat aan wilt doen en waar wij u graag bij willen helpen. Op het moment dat u niet gemotiveerd bent om uw problemen op te lossen of bij een respectloze benadering zijn wij genoodzaakt ons ontslag in te dienen.

Privacy
Wij bewaren en verwerken uw gegevens volgens de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij verstrekken aan derden alleen gegevens als dat noodzakelijk is voor een goede Bewindvoering. Waar mogelijk zullen wij u hier vooraf van op de hoogte stellen.

Logo