• Stijns Bewindvoering
  • Hulp bij uw financiën

Aanvraag
Na uw aanmelding vindt er een intakegesprek plaats bij u thuis of in de instelling waar u verblijft. In dit gesprek bekijken we of bewindvoering in uw situatie de juiste oplossing is. Als dat zo is, bespreken we wat bewindvoering inhoudt en wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Daarna wordt het verzoekschrift aan de rechtbank opgesteld en ondertekend door de aanvrager (vaak bent u dat zelf).

Rechtbank
Een aantal weken na het indienen van het verzoek vindt er een zitting bij de rechtbank plaats. Hierbij bent u zelf aanwezig. De rechter vraagt u waarom u onder bewind wilt en of Stijns Bewindvoering de bewindvoerder moet worden. Als de Rechtbank akkoord gaat, wordt het bewind uitgesproken. U en Stijns Bewindvoering ontvangen hiervan bericht.

Stukken
Bij het intakegesprek krijgt u een lijst met stukken die u aan Stijns Bewindvoering moet overhandigen. Voor zover u dat niet tijdens het intakegesprek heeft gedaan, dient u deze stukken mee te nemen naar de zitting bij de Rechtbank.

Wijzigingen
U bent verplicht iedere wijziging in uw situatie onmiddellijk te melden aan de bewindvoerder. Denk hierbij aan zaken als een andere energieleverancier, verhuisplannen, samenwonen, wijziging van verzekeringen, een nieuw telefoonnummer of emailadres etc.,

Logo