Afdrukken

Soms bent u niet in staat om uw eigen financiële belangen te behartigen. Oorzaken hiervan kunnen een geestelijke of fysieke beperking zijn, maar het kan ook zijn dat u problematische schulden heeft. Bewind, ook wel ‘beschermingsbewind’ of ‘schuldenbewind’ genoemd kan dan uitkomst bieden.

Beschermingsbewind zorgt ervoor dat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en vermogen en zorgt er onder andere voor dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Maar ook dat uw vermogen goed beheert wordt. Bij schuldenbewind zorgt de bewindvoerder ervoor dat de situatie gestabiliseerd wordt en dat kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt. Kortom, een bewindvoerder regelt al uw financiële zaken. Het bewind wordt aangevraagd bij de kantonrechter. Die bepaalt hoe lang uw bewind duurt. Meestal is dit voor onbepaalde tijd. Stoppen kan alleen met toestemming van de kantonrechter.

Stijns Bewindvoering is door de rechtbank erkent en staat voor duidelijkheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid en controleerbaarheid. Dat mag u van mij verwachten en dat verwacht ik ook van u.